Gdzie poza Biurem Informacji Kredytowej bank szuka informacji o kredytobiorcach? Skąd bierze informacje na temat naszych zaległości finansowych? Kto prowadzi te rejestry dłużników? Jakie dane mogą być tam przechowywane i jak je z tej bazy usunąć. Jest wiele pytań, na które postaram się odpowiedzieć.   Są trzy główne rejestry dłużników w Polsce. Każdy z nich jest prywatną firmą. Gromadzą dane na temat osób niespłacających swoich zobowiązań. Ich działalność regulowana jest przez”Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych” z 9. kwietnia 2010 r.

Rejestry dłużników:

  1. BIG Info Monitor – link
  2. Krajowy Rejestr Długów – link
  3. Rejestr Dłużników ERIF – link

Informacje z powyższych rejestrów mogą być wykorzystywane przez banki w procesie analizy kredytowej kredytobiorcy. Wpisanie dłużnika do powyższego rejestru może spowodować negatywną ocenę zdolności kredytowej a w konsekwencji odrzucenie wniosku o udzielenie kredytu bądź wydanie karty kredytowej. Po wpisaniu do takiego rejestru, jedyną możliwością usunięcia wpisu jest spłata zobowiązania. Innych możliwości niestety nie ma. Warto też pamiętać, że wpisanie dłużnika do powyższego rejestru wiąże się z określoną opłatą. Nie wszystkie długi można też wpisywać.

Sprawdzenie informacji o sobie w rejestrach dłużników

Istnieje możliwość sprawdzenia swoich danych w rejestrach. Warto to zrobić jeśli w przeszłości miałeś problemy z terminowymi płatnościami bądź zgubiłeś lub skradziono Ci dokumenty tożsamości. Jeśli taka informacja występuje w tych rejestrach praktycznie całkowicie przekreślasz swoje szanse na dostanie kredytu, otrzymanie karty kredytowej, zakupy na raty itp. Przed złożeniem wniosku polecam spłatę zobowiązania i zwrócenie się z prośbą do swojego wierzyciela o usunięcie  tej informacji z rejestru.  Niestety tę czynność może wykonać tylko wierzyciel.

Pamiętaj, aby o wszystkich wpisach (nawet tych bardzo dawnych i już spłaconych) poinformować swojego doradcę kredytowego.

Uzyskanie raportu

Uzyskanie raportu o sobie jest w miarę proste i bezpłatne. Można tego dokonać na poniższych stronach:

  1. Raport o sobie w BIG InfoMonitor – link
  2. Sprawdź siebie w KRD  – link
  3. Sprawdź siebie w  Rejestrze Dłużników ERIF – link

Na tych stronach szukamy funkcji “załóż bezpłatne konto” i postępujemy zgodnie z wyświetlonymi informacjami, aby przejść przez proces zakładania konta i weryfikacji danych.

Nawet gdy nie starasz się o żadną formę pożyczki, warto monitorować swoje informacje w powyższych rejestrach. Pamiętaj jest to darmowe i wymaga jedynie założenia konta.

To chyba wszystko co warto wiedzieć. Na koniec życzę sobie i w Wam wszystkim “najlepszych historii i raportów dotyczących obsługiwanych zobowiązań ” :)