Formularz zdolności kredytowej Wrocław

Zdolność kredytowa określa, jaką kwotę kredytu, bank może Ci udzielić. W wyliczeniach uwzględnia się wiele czynników, jak dochody, zobowiązania, koszty utrzymania itp. Każdy z banków ma swoje algorytmy, dlatego rozbieżności w wyliczeniach bywają duże. O “kalkulatorach” dostępnych w internecie pisałam w tym artykule.

W rozmowach z Klientami,  badam zdolność kredytową i określam szanse uzyskania kredytu. Im lepiej poznam dokładną sytuację dochodową Klienta, cel kredytowania, oczekiwania i przyszłe plany, tym lepiej dopasuję oferty.

Jeśli chcesz, abym przeanalizowała Twoje możliwości, wypełnij ten formularz. Jest on niestety długi, ale staraj się podać jak najwięcej danych. Pozwoli mi to dokładnie określić Twoją zdolność kredytową oraz wybrać banki, w których masz największe szanse uzyskania kredytu.

Dane, które mi podajesz, będą przetwarzane. Zgodnie z polityką RODO, będziesz musiał wyrazić na to zgodę. Więcej o RODO znajdziesz na tej stronie.

1. Dane kontaktowe:

2. Pytania dotyczące kredytu:

3. Pytania dotyczące sytuacji finansowej kredytobiorców:

4. Zatrudnienie na umowę o pracę:

(jeśli tak, to uzupełnij pola tej sekcji)

5. Zatrudnienie na umowę zlecenie/dzieło

(jeśli tak, to uzupełnij pola tej sekcji)

6. Działalność gospodarcza

(jeśli tak, to uzupełnij pola tej sekcji)

7. Emerytura/renta – akceptowana tylko z ZUS

(jeśli tak, to uzupełnij pola tej sekcji)

8. Dochody zagraniczne – tylko umowa o pracę i kontrakty menadżerskie

(jeśli tak, to uzupełnij pola tej sekcji)

9. Dochody z działalności rolniczej

(jeśli tak, to uzupełnij pola tej sekcji)

10. Zobowiązania

Pytania pomocnicze dotyczące zobowiązań kredytobiorców:

-Kwota do spłaty (w jakiej walucie

-Wysokość raty

-Wysokość przyznanego limitu (dotyczy kart i limitów)

-Ile zostało rat / do kiedy kredyt

-Czy zdarzały się opóźnienia w spłacie? Czy obecnie są zaległości?

-Czy zobowiązanie ma być konsolidowane?

11. Pozostałe informacje

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pełny regulamin zarządzania danymi osobowymi dostępny jest pod tym adresem: https://ekspertka.com.pl/rodo/